El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

 

Composició del consell escolar del CFA Palau de Mar

Òrgans unipersonals:
  • M. Àngels Araujo (Cap d’estudis)
  • Jordi Isabal (Secretari)
  • Joan Padrós  (President)
Representant de l’Ajuntament:
  • Nathalie Souto
Representants del sector professorat:
  • Rosa Vela
  • Natalia Esvertit
Representants del sector alumnat:
  • Francisca José de Vega
  • Julia Giraudo
Representant del PAS:
  • Mercè Garcia