Accés

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les persones que tenen més de 16 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Per cursar aquests estudis cal formalitzar la preinscripció d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Ensenyament.

Aquests estudis són gratuïts tot i que s’haurà d’abonar una quantitat, en concepte de material.

Per tal d’accedir als ensenyaments que ofereixen els centres de formació d’adults s’estableixen tres períodes de matrícula, en funció de les places disponibles en cada moment

 

Preinscripció i matrícula

El procés de preinscripció i matrícula als centres de formació de persones adultes és un procés que està regulat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya mitjançant la publicació d’una resolució que n’estableix el calendari.

El procés de preinscripció i matrícula comença amb la publicació de l’oferta formativa i de les places vacants per al curs següent un cop matriculat l’alumnat propi que continua els seus estudis al centre.

La preinscripció es realitza durant la segona quinzena del més de juny i, per a realitzar-la, cal realitzar una entrevista amb un professor del centre i, si convé, una prova de nivell.

Un cop tancat el procés de preinscripció, si en algun dels ensenyaments hi ha més demanda que oferta, el Departament d’Ensenyament procedirà a adjudicar les places mitjançant un sorteig.

Les llistes d’admesos es publiquen durant la primera quinzena del més de juliol i la matrícula, per a les persones que han obtingut plaça, de forma general es produeix durant els primers dies del més de setembre.

 

Matrícula extraordinària

Un cop tancat el període de matrícula, si en algun ensenyament encara queden places disponibles, s’obre un període de matrícula extraordinària.

Per aquells ensenyaments dels quals no hi ha places, s’obre una llista d’espera per tal de cobrir les possibles vacants que es puguin produir.

Es pot accedir a la llista d’espera a través de l’enllaç següent:

Accés al formulari de la llista d`'espera

Matrícula viva

Un cop començades les classes, en el cas que encara hi hagi vacants en algun grup durant les primeres setmanes del curs, aquestes s’assignaran per ordre, a les persones que estan en llista d’espera o a les persones que ho sol·licitin, en cas que no hi hagi sol·licituds a llista d’espera.