Treballar al CFA Palau de Mar

El CFA Palau de Mar és un centre públic del Departament d’Ensenyament gestionat pel Consorci d’Educació de Barcelona. Com a tal, els docents que hi treballen som funcionaris, ja sigui interins o de carrera.

En el cas de les substitucions i els interinatges és el Consorci d’Educació de Barcelona qui s’encarrega de proveir les places vacants.

Només en determinades places vacants, que han de ser cobertes per funcionaris de carrera, els equips directius dels centres podem proposar a candidats per a cobrir-les de forma provisional.

Per tal de cobrir aquestes vacants el conjunt d’aules i centres de formació de persones adultes de Barcelona han creat el formulari següent, per recollir les dades de tots i totes les funcionàries de carrera que vulguin treballar en un centre de la ciutat.

Accés al formulari

Totes les direccions de les aules i centres de formació d’adults de la ciutat de Barcelona tenen accés a les dades introduïdes en el formulari