Durant el curs 2004/2005 es va posar en marxa un projecte que a la llarga ha esdevingut un element d’una enorme vàlua pel projecte educatiu del Centre i un element clau per a la vida social, cultural i acadèmica que es desenvolupa al voltant del CFA Palau de Mar: la tardor del 2004 es va publicar el primer número de la Revista Escolar.

La revista naixia amb l’objectiu d’enfortir el domini del català escrit entre l’alumnat del centre, interrelacionar els estudiants i motivar-los a ser participatius en l’exercici d’escriure i normalitzar l’ús del català com a llengua de comunicació habitual.

La Revista Escolar és un projecte de caràcter transversal, que implica diferents ensenyaments. En ella, els estudiants treballen els continguts didàctics de les assignatures de llengua catalana i, en menor mesura, d’altres matèries, a través de l’elaboració de textos que, una vegada corregits, són publicats en el número corresponent de la revista.

Sincerament creiem que, com en les escoles de Celestin Freinet, la nostra revista escolar interrelaciona, aprofundeix i divulga tot allò que necessitem per mantenir-nos actius en l’exercici més essencial per avançar positivament cap a un aprenentatge cada cop més sòlid: el que obtenim quan pensem i reflexionem, creem, finalment, aquell text amb què manifestem que volem ser cada vegada millors en aquest precís exercici de l’escriptura, de l’expressió de les nostres idees, per al qual, disciplinadament, i progressivament, ens sentim cada dia més preparats. (Editorial. Revista Escolar. Estiu 2007. Text de Josep Oliveras)

La Revista Escolar, amb més d’una trentena d’edicions al llarg dels darrers anys, més enllà de ser una eina d’aprenentatge, s’ha configurat com un element de cohesió de la vida social del Centre, atès que al seu voltant s’organitzen les celebracions de final de trimestre, en les quals, els autors i les autores dels articles publicats llegeixen fragments de les seves obres.

Històric de la Revista Escolar