Joan Padrós

Director


Llicenciat en Biologia. Professor de l’Àmbit Cientificotècnic

c/e: joan@cfapalaudemar.cat

M. Àngels Araujo

Cap d’estudis


Llicenciada en Filologia anglesa. Professora de l’Àmbit de la Comunicació

c/e: angels@cfapalaudemar.cat

Josep Ma Domingo

Secretari


Mestre de català i de francès. Llicenciat en Llingüística. Professor de l’Àmbit de la Comunicació

c/e: josep@cfapalaudemar.cat

Montserrat Piñol

Coordinadora d'Ensenyaments bàsics


Mestra de C. Socials. Llic. en Història de l'Art. Professora de Ll. catalana i de l'Àmbit de les C. Socials i de la Participació.

c/e: montserrat1@cfapalaudemar.cat

Jordi Isabal

Coordinador de competències per a la societat de la informació


Enginyer tècnic industrial. Professor de l’Àmbit Cientificotècnic.

c/e: jordi@cfapalaudemar.cat

Rosa Ma Vela

Coordinador d’ensenyaments inicials i bàsics


Llicènciada en Filologia hispànica. Professora de l'Àmbit de la Comunicació.

c/e: rosa@cfapalaudemar.cat

Natàlia Esvertit


Llicènciada en Geografia i Història. Professora de l’Àmbit de les Ciències Socials i de la Participació.

c/e: natalia@cfapalaudemar.cat

Albert Álvaro


Enginyer de telecomunicacions. Professor d'Informàtica i de l'Àmbit de la Cientificotecnològic.

c/e: albert@cfapalaudemar.cat