Joan Padrós

Director


Llicenciat en Biologia. Professor de l’Àmbit Cientificotècnic

c/e: joan@cfapalaudemar.cat

M. Àngels Araujo

Cap d’estudis


Llicenciada en Filologia anglesa. Professora de l’Àmbit de la Comunicació

c/e: angels@cfapalaudemar.cat

Jordi Isabal

Secretari


Enginyer tècnic industrial. Professor de l’Àmbit Cientificotècnic.

c/e: jordi@cfapalaudemar.cat

Montserrat Piñol

Coordinadora d'Ensenyaments bàsics


Mestra de C. Socials. Llic. en Història de l'Art. Professora de Ll. catalana i de l'Àmbit de les C. Socials i de la Participació.

c/e: montserrat1@cfapalaudemar.cat

Rosa Ma Vela

Coordinador d’ensenyaments inicials i bàsics


Llicènciada en Filologia hispànica. Professora de l'Àmbit de la Comunicació.

c/e: rosa@cfapalaudemar.cat

Maria Cuartielles

Coordinadora de competències per a la societat de la informació


Llicenciatura en Biologia. Professora de l'Àmbit Cientificotècnic.

c/e: maria@cfapalaudemar.cat

Natàlia Esvertit


Llicènciada en Geografia i Història. Professora de l’Àmbit de les Ciències Socials i de la Participació.

c/e: natalia@cfapalaudemar.cat

Lluïsa de Yebra


Doctora en Biologia. Professora de l'Àmbit Cientificotècnic.

c/e: lluisa@cfapalaudemar.cat

Esther Valero


Professora de Llengua castellana i de l'Àmbit de la Comunicació.

c/e: esther@cfapalaudemar.cat

Carla Saleta


Professora de l'Àmbit Cientificotècnic.

c/e: carla@cfapalaudemar.cat