Aprovats els dies festius de lliure disposició per al curs 2023-2024