29 de maig, darrer dia de lliure disposició del curs 2014-15