Publicació dels llistats amb el barem definitiu (llengua catalana)