Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció

Inici del període de preinscripció i matrícula de l’alumnat de nova incorporació
17/06/2016
Publicació de la llista d’admesos al CFA Palau de Mar i de la llista d’espera
13/07/2016