El CFA Palau de Mar participa en l’elaboració del pla estratègic del Consorci d’Educació de Barcelona