El CFA Palau de Mar reconegut com a centre amb un projecte d’innovació pedagògica