Publicació llista admesos del mòdul «Iniciació a la creació d’aplicacions mòbils»