Acords del Consell de Centre: Dies de lliure disposició i modificació de les NOFC