Classe de cultura anglesa per l’alumnat de Llengua anglesa 2