Comunicat: Tancament curs, matrícula alumnat propi i preinscripció i matrícula curs 2020-21