Instruccions per realitzar el pagament de les despeses de materials