Retard en la publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional