Ajornament de les eleccions per a la renovació dels consells escolars