Jornada de treball del professorat del CFA Palau de Mar