Jornada de presentació i difusió del  projecte DISCOVER DIGITAL