Proclamació de candidats i candidates a les eleccions del Consell Escola 2021