Estudiants del CFA Palau de Mar participen en el projecte Coach