Informació de les llistes de preinscripció amb la baremació provisional