Places disponibles pel procés de matrícula extraordinària. Curs 2022-2023