Matrícula de les persones que han obtingut plaça al CFA Palau de Mar