Places disponibles per la matrícula extraordinària