Quart taller de formació en recursos digitals: “Edició d’imatges en telèfons Android”