Llengua francesa

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsic per a comunicar-se en llengua francesa i s’imparteixen en tres nivells:

  • Llengua francesa nivell 1 (A1)*
  • Llengua francesa nivell 2 (A2.1)*
  • Llengua francesa nivell 3 (A2.2)*

*Segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües

El CFA Palau de Mar ofereix un grup de nivell 1 (matí), 1 grup de nivell 2 (matí),  i dos grups de nivell 3 (matí i tarda)