Procés de Preinscripció i matrícula

 

Quins ensenyaments s’ofereixen al CFA Palau de Mar?

 

Quants nivells s’ofereixen de llengües estrangeres?

Quants nivells s’ofereixen de llengua catalana?

¿Cuántos niveles se ofrecen de lengua castellana?

Quants nivells d’informàtica s’ofereixen?

Què és i quina estructura té el GES?

Què són els mòduls d’ampliació de continguts?

Quines modalitats de formació ofereix el CFA Palau de Mar?

Què és l’autoformació integrada?

Quins ensenyaments s’ofereixen en la modalitat d’autoformació integrada?

Què és la semipresencialitat optativa?

Quins ensenyaments s’ofereixen en la modalitat de semipresencialitat optativa?

Què és la formació a distància amb suport presencial?

Quins ensenyaments s’ofereixen en la modalitat de formació a distància amb suport presencial?

Què és l’Aula virtual del CFA Palau de Mar?

Qui es pot matricular al CFA Palau de Mar?

Com s’assignen les places de CFA Palau de Mar?

Quin preu tenen els cursos del CFA Palau de Mar?

Quin és el calendari de Preinscripció i matrícula?

Em puc preinscriure a més d’un ensenyament i a més d’un centre?

Què és l’entrevista prèvia al procés de Preinscripció i matrícula?

Com puc solicitar una entrevista prèvia?

Com puc fer la preinscripció de forma telemàtica?

Com puc fer la preinscripció de forma presencial?

Què és la llista de sol·licituds provisionals i el període de reclamació?

Què he de fer si estic en llista d’espera?