29/05/2017

Darrer dia de lliure disposició

D’acord amb el que estableix la Programació General Anual del CFA Palau de Mar, aprovada amb el vist-i-plau del Consell de Centre, el proper divendres, dia 2 […]