Campanya contra l’abandonament escolar i la formació al llarg de la vida