Publicació de les llistes de llengua catalana amb el barem provisional