Candidats i candidates a les eleccions al consell de centre 2018