Nova representant del sector estudiants al Consell Escolar