Nova adreça d’accés a l’Aula Virtual del CFA Palau de Mar

Aula virtual fora de servei
06/04/2020
Comunicat amb motiu de la reanudació de l’activitat lectiva
14/04/2020