Comunicat amb motiu de la reanudació de l’activitat lectiva

Nova adreça d’accés a l’Aula Virtual del CFA Palau de Mar
08/04/2020
Gimcana d’inici del projecte mapaTIC 2020
16/04/2020