Comunicat amb motiu de la reanudació de l’activitat lectiva