Places disponibles matrícula extraordinària

Llista ordenada definitiva de sol·licituds
14/07/2020
Llista d’admesos al CFA Palau de Mar i llista d’espera
16/07/2020