“La Mentida”. Exposició anual de l’Escola d’Art La Industrial