“La Mentida”. Exposició anual de l’Escola d’Art La Industrial
13/04/2021
Estudiant en pràctiques
26/04/2021