Dates de matrícula per al curs 2023-2024 (Procesos programats per setembre)

Estudiants del GES 2 del CFA Palau de Mar
Sol·licitud de canvi de grup pel curs 2023-2024
17/07/2023
Matrícula de les persones que han obtingut plaça al CFA Palau de Mar
23/08/2023