Matrícula de les persones que han obtingut plaça al CFA Palau de Mar
23/08/2023
Plaça vacant (Mitja jornada de l’àmbit cientificotecnològic)
29/08/2023