05/07/2023

Modificació de les Normes d’Organització i funcionament del Centre

Un dels acords presos durant la reunió del Consell de Centre del passat dijous 27 de juny va ser aprovar la modificació de les Normes d’organització […]
30/06/2023

Aprovació de l’Estratègia Digital de Centre (EDC)

En la reunió del Consell de Centre realitzada el 27 de juny de 2023 es va decidir, entre altres acords, aprovar el document que recull l’Estratègia […]
07/05/2022

Pla d’Estratègia Digital de Centre

Durant el proper curs, tots els centres educatius sostinguts amb fons públics hauran d’elaborar el seu Pla d’estratègia digital de centre. L’estratègia digital de centre (EDC) […]
16/07/2021

Pla d’organització per al curs 2021-2022

D’acord amb les directrius publicades pel Departament d’Educació, els centres educatius han d’elaborar, “en el marc de l’autonomia i amb l’acompanyament de la inspecció educativa, un pla […]
12/07/2021

Aprovat el Projecte de convivència

El passat 29 de juny, el Consell Escolar del CFA Palau de Mar va donar el vist-i-plau a l’aprovació del Projecte de Convivència del centre.   […]
15/09/2020

Pla d’organització del curs 2020-2021

D’acord amb les directrius publicades pel Departament d’Educació, durant el més de juny van haver d’elaborar “en el marc de l’autonomia i amb l’acompanyament de la […]
06/06/2020

Pla d’obertura del CFA Palau de Mar

Seguint les directrius dels directrius del Departament d’Educació i davant de la entrada de la ciutat de Barcelona en la fase 2 de la desescalada, el […]
09/01/2015

Constitució del Consell de Centre renovat

Després del procés electoral per renovar els representants dels diferents sectors de la comunitat educativa al Consell de Centre, el passat dia 5 de desembre va […]
10/09/2014

Acords Consell de Centre

El passat divendres dia 5 de setembre va tenir lloc la primera reunió del Consell de Centre del curs 2014-2015. En aquesta reunió es van prendre, […]